De zichtbaarheid van Mart van de Ven

De Eerste Kamer heeft geen recht tot wijziging van wetsvoorstellen (dat wil zeggen: geen recht van amendement). Een Eerste Kamerlid kan in principe vóór of tégen een wetsvoorstel stemmen, dat eerder door de Tweede Kamer werd aangenomen.

De controlerende taak van de Eerste Kamer richt zich met name op het voorkomen van onwenselijke neveneffecten van nieuwe wetten. Om die neveneffecten tijdig te herkennen, moet een Eerste Kamerlid zich regelmatig laten informeren over wat er speelt in de samenleving en over de belangen van de burger.

Als ik in de Eerste Kamer wordt gekozen, wil ik rechtstreeks contact met de burger blijven onderhouden voor de behartiging van zijn belangen op lokaal, provinciaal én landelijk niveau. Ik zal actief het contact met u zoeken om u als kiezer goed te kunnen vertegenwoordigen.

WILT U MIJ STEUNEN?